Archief van
Categorie: Kip

Label Rouge kip

Label Rouge kip

Heb je wel eens een Label Rouge kip gegeten? Niet? Label Rouge is een Frans keurmerk dat voldoet aan de Europese regels voor boeren scharrel met uitloop. De manier waarop kip bereid wordt, lijkt sterk op die van scharrel. Label Rouge ontstond in de zestiger jaren van de vorige eeuw als protest tegen de destijds gebruikelijke pluimveeproductie.

Kippen krijgen beduidend langer de tijd om op hun eindgewicht te komen

Label Rouge hecht waarde aan dierenwelzijn en behalve Label Rouge kip staat het label ook afgedrukt op rundvlees- en varkensvleesproducten. Om aan het Label Rouge kip label te voldoen, worden er nogal wat eisen gesteld. Zo krijgen de kippen tenminste 81 dagen de tijd om op hun eindgewicht te komen, behoorlijk langer dus dan dat kippen normaal gesproken de tijd krijgen.

Niet meer dan elf kippen per vierkante meter

Bovendien geldt er ook een maximum bezetting voor kippenhouders (ook wel poelier genoemd). Die maximale bezetting is vastgesteld op 11 kippen per vierkante meter, met een uitloop naar buiten van twee vierkante meter per kip. Label Rouge kip is een initiatief van een aantal Franse boeren die garant wil staan voor het behoud van de kwaliteit door de langzaam groeiende kippenrassen te houden.

label rouge kip

Kippen van een langzaam groeiend ras

En dus dienen poeliers die zich conformeren aan Label Rouge kip zich te conformeren aan regels als maximaal 11 kippen per vierkante meter, inclusief overigens vrije uitloop. Binnen hebben kippen 0,09 vierkante meter ter beschikking, buiten is dat zoals gezegd twee vierkante meter. Uiteraard moet het gaan een kippen van een langzaam groeiend ras.

Kippen worden tussen de 81 en 87 dagen oud

Gemiddeld genomen worden de kippen tussen de 81 en 87 dagen oud en worden ook speciale eisen aan het diervoeder gesteld. Zo moet er voor minimaal 75 procent granen in het voedsel verwerkt zitten. Dit heeft namelijk een uitermate gunstig effect op de kwaliteit van het vlees. De eisen die gesteld worden om Label Rouge te worden, verschillen weer per product dat onder dit label aangeboden worden. Heb je het over de eisen die gesteld worden aan de kip, dan gelden dezelfde eisen als die voor de scharrelkip.

Van protestactie tot een voorname positie

Label Rouge is ooit – ergens in de jaren zestig van de vorige eeuw- ontstaan als protestactie tegen de wijze waarop de pluimveeproductie in Frankrijk plaatsvond. Niemand die toen had kunnen bevroeden dat Label Rouge kip later zo’n voorname positie zou gaan bekleden.